Linda Thorén

Val
Nu är det val om en en dryg vecka här i Sverige. I det här debattklimatet som vi har nu verkar det som om Sverige är ett sopland och att allt håller på att förfalla. Men hörni, Sverige är ju fantastiskt!