Linda Thorén

Bygga skola i Mwelushi

I Zambia bor det 15miljoner människor och mer än hälften lever i fattigdom. Medellivslängden i landet är endast 58år och medianåldern är så låg som 17år. Detta att jämföra med Sveriges medellivslängd på 81år och medianålder på 36år. I Zambia är alltså hälften av befolkningen under 17år och fler bör gå i skolan! Skolgång är gratis och obligatoriskt, ändå är det knappt hälften av barnen i Zambia som går färdigt Primary School. Bara 61% i landet är läs- och skrivkunniga.

Hälften av Zambias befolkning bor på landsbygden. Barn på landsbygden kan behöva gå väldigt långa sträckor för att komma till närmaste skola. För att orka gå den långa sträckan kan barnen behöva vänta med att börja skolan tills det blivit äldre, de kanske inte kan gå till skolan varje dag för att de behöver lägga tiden på att hjälpa till i hemmen istället för att gå den långa sträckan till skolan, eller så kanske de inte börjar skolan överhuvudtaget. 

Mitt i Zambia ligger en liten by som heter Mwelushi. Här bor det flera hundra barn, men idag finns det ingen skola. Detta drömmer jag om att ändra på! Finns det bara en skolbyggnad har staten ansvar att förse skolan med lärare och skolmaterial. Mpongwe Baptist Assosiation äger en bit mark i Mwelushi och här skulle vi kunna bygga en skola! Vi kan bygga en skola om jag får ihop tillräckligt mycket pengar och volontärer som i sommar kan hjälpa mig att påbörja detta bygge! 

En skola i Mwelushi skulle förändra livet för hundratals barn! Det är klart du vill hjälpa till och engagera dig så att denna förändring kan bli verklighet! Varje krona skulle bli en tegelsten i detta bygge! 
Bidra genom att sätta in pengar på Bank-giro 313-7817 eller Swisha till 123 396 82 03. Märk betalningen med "for Zambia".

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress